Karolina Drelich

  • psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny
  • tel. 600 037 776

Monika Szmid

  • psycholog, psychodietetyk
  • tel. 512 938 901

Ewelina Mańkowska

  • neuropsycholog
  • tel. 538 358 156

Małgorzata Głowacka

  • pedagog, psychoterapeuta systemowy
  • tel. 737 197 888

Edyta Kabat 

  • logopeda, pedagog specjalny
  • tel. 697 226 340