Centrum Relacja dysponuje baterią SB5 oceniającą inteligencję oraz zdolności poznawcze dziecka i nastolatka (od 2 do 18 roku życia). Test pozwala na diagnozę osób z tzw. grup specjalnych, jest odpowiedni do badania dzieci i nastolatków z niepełnosprawnością intelektualną. Ocenia rozumowanie płynne i ilościowe, wiedzę, przetwarzanie wzrokowo- przestrzenne, pamięć roboczą. Test można wykorzystywać w badaniach neuropsychologicznych jako jedno z narządzi. Wyniki pełnego badania określają iloraz inteligencji i wiek umysłowy. Za pomocą SB5 można opracować diagnozę funkcjonalną będącą podstawą do zaplanowania oddziaływań terapeutycznych nacelowanych na konkretny problem pacjenta. Test posiada skale niewerbalne, które mogą być pomocne przy diagnozie osób słabosłyszących, a także osób z zaburzeniami komunikacji, autyzmem, trudnościami w nauce, poważnym uszkodzeniem mózgu, władających językiem polskim w sposób ograniczony z powodu pochodzenia, oraz w przypadku afazji lub udaru, które negatywnie wpływają na zdolności językowe jednostki. Skalę werbalną stosuje się podczas badania pełnego oraz w specjalnych przypadkach, np. do badania osób z osłabionym wzrokiem, niepełnosprawnych ruchowo.

Test został adaptowany przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych z Gdańska, w której to określono wartości psychometryczne SB5:
– trafność: wysokie i bardzo wysokie korelacje z innymi testami inteligencji (WAIS, CFT) i językowymi (TRJ)
– rzetelność: skala pełna 0,98; niewerbalna 0,95; werbalna 0,96; skala skrócona 0,92; czynniki 0,88-0,91
– normy: normy psychometryczne dla osób w
wieku 2;0-18;11 zebrane w latach 2016-2017 na reprezentatywnej dla kraju próbnie N=2350, oraz tabele wieków umysłowych (skala CSS, ocena poziomu funkcjonowania niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych).

Do stosowania testu wymagane jest ukończenie specjalistycznego szkolenia. W Centrum Relacja uprawnienia do stosowania SB5 posiada psycholog Karolina Drelich.

Zapraszamy na badanie SB5!

Źródło oraz miejsce gdzie pozyskacie Państwo więcej informacji:
https://www.pracowniatestow.pl