Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju wszyscy nasi pacjenci mogą korzystać z poradnictwa i psychoterapii w formie sesji on-line. Korzystamy z następujących aplikacji internetowych:

  • ZOOM (pacjent/klient otrzymuje link do „pokoju” na adres e-mail w momencie rozpoczęcia umówionej sesji).
  • WhatsApp (pacjent/klient łączy się ze specjalistą w umówionym terminie z wskazanym uprzednio kontem).
  • Skype (pacjent/klient łączy się ze specjalistą w umówionym terminie z wskazanym uprzednio kontem).