Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe nastawione na rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ponadto zajęcia mają za zadanie wzmacniać samoocenę i zasoby psychiczne dziecka.

Po Treningu Umiejętności Społecznych dziecko:

 • potrafi zawierać nowe znajomości
 • zna podstawowe normy postępowania i zasady współżycia w grupie społecznej
 • aktywnie i biernie słucha innych
 • zadaje pytania i udziela odpowiedzi
 • potrafi odmawiać, wie kiedy powinien wykonywać polecenia
 • inicjuje rozmowę
 • uczestniczy w dyskusji, stara się ją prowadzić lub podtrzymać
 • adekwatnie reaguje na krytykę i wyraża krytykę
 • rozpoznaje emocje
 • umiejętnie wyraża emocje, radzi sobie w sytuacjach typowych i nietypowych, wywołujących trudne emocje
 • zna nowe sposoby rozwiązywania napięć i konfliktów
 • aktywnie uczestniczy w grupie społecznej, przystosowuje się do pracy w niej
 • rozwija kreatywność, samoocenę, zaufanie do własnych sił.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, o stałej porze. Grupę prowadzi wykwalifikowany terapeuta TUS. Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną pracujemy w małych zamkniętych grupach 3-4 osobowych.