Terapia psychologiczna dziecka jest nastawiona na rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych. Celem terapii psychologicznej jest:

 • nauka nazywania i rozpoznawania emocji u siebie i innych,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia sytuacji społecznych, norm i zasad,
 • praca z wykorzystaniem teorii umysłu,
 • kształtowanie zdolności do radzenia sobie w sytuacjach subiektywnie trudnych,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z lękiem i stresem,
 • dostarczanie nowych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością,
 • elementy treningu zastępowania agresji,
 • praca nad adekwatną samooceną, budowanie spójnego poczucia własnej wartości, wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • kształtowanie postawy asertywnej,
 • rozwijanie umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną,
 • rozwijanie kreatywności.

Terapia psychologiczna kierowana jest do dzieci, które:

 • nie osiągnęły gotowości szkolnej w obszarze kompetencji emocjonalnych,
 • zdolności społeczno-emocjonalne są poniżej normy charakterystycznej dla danego wieku,
 • mają trudności o podłożu emocjonalnym,
 • mają ograniczone możliwości wglądu przez co nie kwalifikują się do prowadzenia psychoterapeutycznego, natomiast są w stanie z powodzeniem skorzystać z technik psychoedukacji,
 • wymagają stymulowania rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych z uwagi na stwierdzone całościowe zaburzenia w rozwoju, np. Zespół Aspergera, Autyzm.