Obserwując potrzeby małych dzieci i klientów z zaburzeniami i dysfunkcjami neurologicznymi doszliśmy do wniosku, iż wskazane jest rozpoczęcie stałej współpracy z logopedą. Stąd też decyzja o uruchomieniu gabinetu logopedycznego, ściśle współpracującego z naszymi specjalistami. I tak oto do zespołu dołączyła bardzo doświadczona logopeda – pani Edyta Kabat. Zachęcamy do korzystania z pomocy specjalisty.

 

KONTAKT:

Edyta Kabat (logopeda)
– tel.  697 226 340

Diagnoza logopedyczna:

Diagnoza ma na celu ocenić, czy i w jakim zakresie dziecko wymaga interwencji logopedycznej. Podczas diagnozy logopeda ocenia: sprawność narządów artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego. Ocenia prawidłowości i nieprawidłowości w artykulacji. Bada jak rozwija się mowa bierna i czynna. Może także dokonać oceny: percepcji słuchowej (słuchu fonematycznego i fonemowego oraz pamięci słuchowej), percepcji wzrokowej (analizy wzrokowej, syntezy wzrokowej, pamięci wzrokowej), koordynacji wzrokowo-ruchowej, lateralizacji.

Terapia logopedyczna:

Terapia ma miejsce w sytuacji, gdy stwierdzono, iż dziecko wymaga systematycznej, cyklicznej pomocy logopedycznej. Zazwyczaj dziecko uczęszcza na terapię raz lub dwa razy w tygodniu. Zajęcia trwają około 45 minut. Są nastawione na specyficzne potrzeby danego dziecka.

 

Gabinet logopedyczny:

 

gabinet logopedyczny