Socjoterapia jest metodą terapii grupowej. Adresowana jest do dzieci i młodzieży mającej trudności natury emocjonalnej, problemy w funkcjonowaniu w relacjach rówieśniczych. Grupy dobierane są tak, aby dzieci i nastolatki mogli pozytywnie oddziaływać na swój rozwój. W trakcie socjoterapii  stosuje się atrakcyjne i angażujące uczestników metody pracy z grupą: ćwiczenia warsztatowe, zabawy, gry, elementy psychorysunku, bajkoterapii, muzykoterapii itp. Zajęcia odbywają się regularnie, o stałej porze – minimum raz w tygodniu. Grupę prowadzi wykwalifikowany socjoterapeuta.

Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną pracujemy w małych zamkniętych grupach 3-4 osobowych.