Psychoterapia opiera się o relację terapeutyczną i zaufanie budowane między pacjentem a terapeutą. Obejmuje cykl spotkań odbywających się regularnie z tym samym psychoterapeutą, z reguły raz lub dwa razy w tygodniu. Psychoterapia może mieć charakter krótkoterminowy lub długoterminowy. Czas trwania psychoterapii zależy od rodzaju     i stopnia nasilenia problemów wnoszonych przez pacjenta. Proces psychoterapeutyczny umożliwia zrozumienie przyczyny i rozwiązanie problemów. Przyczynia się do poprawy komfortu psychicznego, podniesienia poziomu satysfakcji z życia. Psychoterapia prowadzona jest w podejściu psychodynamicznym.

 

Podejście psychodynamiczne opiera się na następujących założeniach:

  1. “Rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad jego nieświadomością. Psychoterapeuci psychodynamiczni przyjmują arbitralnie tezę, zgodnie z którą konceptualizacja (rozumienie) zdrowia i patologii człowieka wymaga refleksji na temat nieświadomych procesów psychicznych.
  2. Nie jest możliwe określenie ideału, wzorca psychoterapii – wybór strategii terapeutycznej jest określony przez diagnozę psychodynamiczną (zasada maksymalnej indywidualizacji procesu terapeutycznego).
  3. Diagnoza psychodynamiczna jest ciągła, ma charakter heurystyczny – jest formowana wspólnie z pacjentem, przez cały okres procesu terapeutycznego. Ma charakter strukturalny; zrozumienie intrapsychicznej strukturalnej charakterystyki osobowości pacjenta w połączeniu z kryteriami wywodzącymi się z diagnozy opisowej znacząco wpływają na precyzję diagnozowania.
  4. Objaw jest fenomenem wieloprzyczynowym – może wynikać z intrapsychicznych konfliktów, deficytów rozwojowych i defektów organicznych.
  5. Terapeuci psychodynamiczni arbitralnie rozstrzygają o przyjęciu, zarówno w rozumieniu procesu terapeutycznego jak i dla rozumienia uczestników tego procesu, podwójnego porządku poznania: realnego i symbolicznego. W wyniku tego rozstrzygnięcia psychoterapia psychodynamiczna asymiluje psychoanalityczne pojęcia oporu, przeniesienia, przeciwprzeniesienia, w ich klasycznym rozumieniu.
  6. Psychoterapia psychodynamiczna jest systemem otwartym i dynamicznym, ciągle syntetyzując pojawiające się nowe osiągnięcia psychoanalizy i psychiatrii.” (źródło: https://kcp.com.pl/o-krakowskim-centrum)

 

 

Psychoterapia dla dorosłych, dzieci i młodzieży:

 

Psychoterapia adresowa jest zarówno do osób dorosłych jak i dzieci oraz młodzieży. Gabinet dostosowany jest do potrzeb najmłodszych podopiecznych.

Pracując z osobami dorosłymi opieramy się na założeniach podejścia psychodynamicznego, w uzasadnionych przypadkach modelu TFP.

W pracy z dziećmi inspirujemy się technikami mentalizacji i zasadami “setingu w pudełku” opracowanymi przez Urszulę Turynę i Sylwię Zarembę z Ośrodka Psychoterapii Mały Książę z Krakowa.