Metoda Tomatisa ® służy stymulacji neurosensorycznej. Działa w oparciu o programy słuchowe, które poprzez modyfikację muzyki i głosu stymulują mózg do rozwoju zdolności motorycznych, emocjonalnych i poznawczych. Metodę opracował francuski lekarz i naukowiec – Alfred Tomatis. Przeznaczona do terapii pedagogicznej dzieci
i osób dorosłych dotkniętych następującymi problemami: ADHD, autyzm, syndrom Asperger’a, syndrom Rett’a, opóźnienia rozwojowe, trudności nauce, komunikacji, podwyższonym poziomem lęku i stresu. Po treningu słuchowym następuje poprawa funkcjonowania, podniesienie poziomu energii, zmniejsza się lękliwość, poprawia się jakość myślenia, uwagi, pacjenci lepiej radzą sobie z sytuacjami życia codziennego.

Obszary zastosowania metody:

  • uwaga
  • uczenie się
  • głos i mowa
  • kontrolowanie emocji
  • motoryka i koordynacja
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • muzykalność i języki obce.

Cel metody:

Celem Metody Tomatisa ® jest przywrócenie prawidłowego poziomu uwagi słuchowej. Słuchanie jest umiejętnością uważnego używania słuchu, po to aby uczyć się i komunikować bez zakłóceń. Błędne rozumienie lub zła interpretacja dźwięku uniemożliwia realizację zasadniczego celu słuchania. Prowadzi do zaburzeń emocjonalnych i trudności adaptacyjnych. Pragnąc rozwijać uwagę słuchową, A. Tomatis zaprojektował tzw. “ucho Elektroniczne”. Urządzenie to działa na zasadzie “bramkowania”. Zasada bramkowania opiera się na pojęciu kontrastu percepcyjnego. Jest to przełączanie między dwoma kanałami dźwiękowymi.

 

Fragment nagrania muzycznego z nałożonym efektem Gating® charakterystycznym dla Metody Tomatisa®:

 https://www.tomatis.com/pl/technologia

 

Technologia:

“Metoda Tomatisa® to oryginalny program do rozwijania uwagi słuchowej za pomocą urządzeń TalksUp®, TAP czy Solisten®, korzystających z jedynej w swoim rodzaju technologii. TalksUp® to profesjonalny, innowacyjny i niewielki sprzęt, który w czasie rzeczywistym przetwarza głos i muzykę, pozwalając wywołać autentyczny „efekt Tomatisa®“. Od czasu jego opracowania przez Alfreda Tomatisa system bramkowania elektronicznego (Electronic Gating®) odnotowuje ciągły rozwój, którego celem jest optymalna precyzja i skuteczność. TalksUp® dysponuje wszystkimi parametrami Metody Tomatisa®. To najdoskonalszy i najwydajniejszy sprzęt, jakim może dysponować specjalista stosujący Metodę Tomatisa®”.

 

 

Podsumowując prezentujemy Państwu film, który w przejrzysty sposób wyjaśnia, na czym polega Metoda Tomatisa®:

“Słuchanie ma się tak do słyszenia, jak patrzenie do widzenia.” A. Tomatis

Źródło informacji na temat Metody Tomatisa®:

https://www.tomatis.com/pl