• psycholog, psychoonkolog, terapeuta systemowy (w trakcie certyfikacji), certyfikowany Trener FRIS
  • tel. 505 031 917

Jestem psychologiem i psychoonkologiem, ukończyłam kurs terapii systemowej (podstawowy), roczne szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym, studium interwencji kryzysowej oraz terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach (I stopień). Brałam udział w szkoleniu Terapii Simontonowskiej – metody wykorzystywanej w pracy z osobami chorującymi onkologicznie oraz osobami wspierającymi. Jestem także certyfikowanym Trenerem FRIS, narzędzia psychometrycznego badającego styl myślenia i działania.

W swojej pracy korzystam z metod i narzędzi różnych nurtów, czerpiąc z nich to, co użyteczne i wartościowe dla moich Klientów, formę pomocy dopasowuję do indywidualnych oczekiwań i potrzeb, złożoności problemu oraz gotowości do wprowadzenia zmian.

Zajmuję się udzielaniem pomocy młodzieży, osobom dorosłym i rodzinom, prowadzeniem poradnictwa psychologicznego oraz psychoedukacji.

Zapraszam na spotkanie, podczas którego zapewniam moje zaangażowanie, poufność, możliwość swobodnego mówienia o sobie i przeżywanych trudnościach. Bez oceny, bez osądu, w atmosferze otwartości i akceptacji.

Dbając o dobro moich Klientów i jakość świadczonych usług pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, a swoją pracę poddaję superwizji.

Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi zdobyłam świadcząc usługi dla placówek takich jak Specjalistyczna Klinika Rehabilitacyjna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ochotnicze Hufce Pracy, prywatnym gabinecie psychologicznym oraz instytucjach realizujących projekty skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Biznesowo współpracuję również z firmą oferującą narzędzie psychometryczne FRIS, w której koordynuję projekty rozwojowe i biznesowe.

Swoją wiedzę  wciąż poszerzam, zdobywając nowe kwalifikacje i umiejętności.

Wybrane szkolenia i warsztaty, które ukończyłam:

– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach  /CTSR , I stopień/

-„Bulimia – żeby pomóc trzeba zrozumieć, żeby zrozumieć trzeba poznać”

– Kurs podstawowy terapii systemowej /Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu/

– Szkolenie certyfikacyjne FRIS® /FRIS® Style myślenia/

– Terapia Simontonowska – sesja szkoleniowo-terapeutyczna /Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia/

– Normatywne i nienormatywne zachowania seksualne dzieci – diagnoza i pomoc psychologiczna /Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Dorosłych i Rodzin w Sopocie/

– Roczne szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej /Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Poznaniu/

– Studium Interwencji Kryzysowej /Dolnośląskie Centrum Psychoterapii/

– Racjonalna Terapia Zachowania /Centrum Psychoterapii Integralnej/