Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)

Centrum Relacja dysponuje baterią SB5 oceniającą inteligencję oraz zdolności poznawcze dziecka i nastolatka (od 2 do 18 roku życia). Test pozwala na diagnozę osób z tzw. grup specjalnych, jest odpowiedni…

Diagnoza – na co zwrócić uwagę?

Na co zwrócić uwagę wybierając dobrego diagnostę? Przede wszystkim na kwalifikacje, doświadczenie oraz na to jakimi narzędziami posługuje się psycholog, pedagog lub inny specjalista podczas diagnozy. Nasi klienci często nie…

Moje dziecko mnie nie słucha!

Coraz więcej mówi się, iż problemy komunikacyjne u dzieci mogą być związane z zaburzeniem przetwarzania słuchowego. Dziecko może mieć prawidłowo wykształcony aparat słuchu, jednak jednocześnie wykazywać ograniczone możliwości przetwarzania słuchowego…