Czym jest Trening Umiejętności Społecznych?

Czasami rodzice dopytują mnie czym jest i czemu służy tzw. TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych. Otóż TUS jest formą terapii. W trakcie zajęć wykonujemy zadania, ćwiczymy i bawimy się w…

ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania

Wracając do tematu diagnozy – dziś kilka słów o ADHD, zaburzeniach opozycyjno-buntowniczych, zaburzeniach zachowania. Wokół tematu nadpobudliwości psychoruchowej pojawiło się wiele mitów. Zdania są podzielone – dyskusja toczy się wokół…

Dziś kilka słów o diagnozie autyzmu

W naszym gabinecie diagnoza zaburzeń opiera się m. in. o Zestaw Kwestionariuszy Do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS ® Czym jest ASRS®? Otóż jest to standaryzowane narzędzie autorstwa Sama Goldsteina i…