• neuropsycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta
 • tel. 600 037 776

 

Ukończyłam psychologię o spec. psychologia kliniczna. Ponadto jestem absolwentką pedagogiki, socjologii ogólnej, doradztwa psychospołecznego i podyplomowych studiów z zakresu neuropsychologii klinicznej. W Krakowskim Centrum Psychodynamicznym ukończyłam  socjoterapię oraz rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne 4- letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Korzystam ze wsparcia superwizorów z PTPD. Nadal rozwijam swoje kompetencje poprzez udział w licznych warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Posiadam przygotowanie do pracy indywidualnej jak i grupowej. W pracy psychoterapeutycznej identyfikuję się z podejściem psychodynamicznym.

Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieżą uzyskałam w placówkach oświatowych. Doświadczenie kliniczne zdobyłam podczas stażu na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Pracowałam z osobami dorosłymi, przewlekle chorymi somatycznie w Domu Pomocy Społecznej „DKiPZS” w Szczecinie. Współpracowałam ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte”. Należałam do zespołu psychologów i psychoterapeutów Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego, w którym zajmowałam się poradnictwem psychologicznym dla osób dorosłych i psychoterapią indywidualną. Pracowałam jako psycholog w Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu i  Niepublicznej Integracyjnej Szkole Podstawowej, gdzie pełniłam funkcję psychologa przedszkolnego i szkolnego, koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz trenera umiejętności społecznych. Prowadziłam TUS dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju i dzieci przejawiających problemy w obrębie kompetencji społeczno-emocjonalnych.

W ramach prywatnej praktyki prowadzę psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Kieruję się założeniami terapii skoncentrowanej na przeniesieniu. Pracując z dziećmi inspiruje się zasadami “Settingu w pudełku”, wykorzystuję techniki mentalizacji. Bliska mi jest koncepcja pracy z diadą matka-dziecko  (w przypadku matek i dzieci poniżej 3 r. ż.). Prowadzę także konsultacje psychologiczne dotyczące problemów rozwojowych i wychowawczych dla rodziców. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci. Posiadam uprawnienia do stosowania i dysponuję najnowszymi standaryzowanymi narzędziami do diagnozy.

Aktualnie uczestniczę w rocznym seminarium i superwizji poświęconej  pracy psychoterapeutycznej z kobietą w ciąży i diadą matka – niemowlę, prowadzonym przez Elżbietę Wilkowską z “Ośrodka Psychoterapii Mały Książe” w Krakowie.

Postępuję zgodnie z  zasadami kodeksu etycznego zawodu psychologa i psychoterapeuty.

 

Wybrane szkolenia i warsztaty

 • Praca z dzieckiem z perspektywy teorii przywiązania, Urszula Turyna, Ośrodek Psychoterapii Mały Książe, Kraków
 • Kot w tarapatach. Rysunek projekcyjny w pracy z dzieckiem, Urszula Turyna, Ośrodek Psychoterapii Mały Książe, Kraków
 • Odkrywanie źródeł macierzyńskiego poczucia winy poprzez Analizę Więzi Prenatalnej (MFBA), dr Éva Hadházi
 • Psychoterapeutyczna opieka okołoporodowa. Praca z diadą matka-niemowlę, Elżbieta Wilkowska, Ośrodek Psychoterapii Mały Książe, Kraków
 • PLAY THERAPY Sztuka relacji w terapii przez zabawę, Joanna Babińska, Homine, Wrocław
 • Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci, Urszula Turyna, Sylwia Zaremba, Ośrodek Psychoterapii Mały Książe, Kraków
 • Sensomotoryka i trening słuchowy – fundamentem w pokonywaniu trudności w uczeniu się, BIOMED Wrocław
 • Pozytywna dyscyplina w pracy pedagoga i psychologa – warsztat, Szczecin
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP, nr uprawnień 3863/IN99/2018, Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska
 • System diagnostyczny SAT – posługiwanie się w praktyce diagnostycznej Screeningowym Audiometrem Tonalnym z testami centralnymi – Uprawnienia diagnostyczne nr 2/eL/SAT PTPiP, Gdańsk
 • Tomatis ® Praktyk II st. – szkolenie w Warszawie, Cetryfikat Metody Tomatisa ® Tomatis Developpment Luksemburg
 • Terapia ręki – trudności grafomotoryczne dzieci, ZCDN Szczecin
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i w szkole, WODN Łódź
 • Wprowadzenie do metody superwizji, certyfikat superwizora szkolnego, Instytut Edukacji Pozytywnej Warszawa
 • SLI – Specyficzne Zaburzenia Językowe, Wiedza i Praktyka Warszawa
 • Zajęcia rozwijające komunikację – tworzenie indywidualnych zestawów do porozumiewania się, ZCDN Szczecin
 • Uprawnienia diagnostyczne – Skala Inteligencji Stanford Binet 5, nr uprawnień 4/11/10/17/SB5, PTPiP Gdańsk
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, ZCDN Szczecin
 • Uprawnienia diagnostyczne – Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – certyfikowany diagnosta rozwoju dziecka (nr certyfikatu 51/7475/2016), szkolenie prowadzone przez dr M. Gehrke, wykładowcę Akademii Rehabilitacji Rozwojowej w Monachium, Promyk Słońca Wrocław
 • Diagnoza osobowości – MMPI-2 w diagnozie psychologicznej, prowadzący – Marek Matkowski (autor podręcznika MMPI do diagnozy osobowości)
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, profil psychoedukacyjny PEP-R – praktyczne umiejętności diagnostyczne, Progress Wrocław
 • Studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży: Szczecińskie Centrum Psychodynamiczne, Szczecin
 • Wprowadzenie do mediacji środowiskowych, rodzinnych, Polites Szczecin
 • Przyjaciele Zippiego – program promujący zdrowie emocjonalne małego dziecka, Szczecin
 • Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem Creative, Sopot