• logopeda
  • tel. 697 226 340

 

Edyta Kabat jest absolwentką pedagogiki o specjalności rewalidacja. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz glottodydaktyki. Zdobyła wiedzę i umiejętności do posługiwania się programem wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym opracowanym przez Bronisława Rocławskiego. Posiada licencję Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  Moden z Gdańska. Ukończyła kurs doskonalący Metody Dobrego Startu. Zdobyła certyfikat  Szkolenia Podstawowego Programu Rozwoju Komunikacji Makaton i  II Szkolenia Zaawansowanego Programu Rozwoju Komunikacji Makaton. Ma uprawnienia i doświadczenie w pracy metodą alternatywnej i wspomagającej komunikacji językowej: System Znakowo – Obrazkowy Piktogramy. Z powodzeniem wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce. Do wielu lat pracuje jako pedagog i logopeda. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, zaburzeniami w rozwoju,  niepełnosprawnością intelektualną i innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Do zajęć przygotowuje autorskie pomoce dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Jest osobą otwartą, ciepłą i bardzo zaangażowaną.