Na co zwrócić uwagę wybierając dobrego diagnostę? Przede wszystkim na kwalifikacje, doświadczenie oraz na to jakimi narzędziami posługuje się psycholog, pedagog lub inny specjalista podczas diagnozy. Nasi klienci często nie wiedzą, że diagnoza powinna być przeprowadzana z wykorzystaniem standaryzowanych i znormalizowanych narzędzi. Zwykła obserwacja z wykorzystaniem niestandaryzowanej i nieznormalizowanej skali czy też kwestionariusza to w naszej ocenie za mało aby można było powiedzieć, iż opinia czy też diagnoza ma wysoką wartość merytoryczną. W Centrum Relacja dysponujemy szeroką bazą narzędzi do diagnozy rozwoju dziecka, inteligencji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, depresji, ADHD, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i dysleksji i innych. W najbliższym czasie zaprezentujemy Państwu najważniejsze z nich…