Badania naukowe pokazują skuteczność terapii w przypadku:

  • leczenia zaburzeń poznawczych,
  • terapii zaburzeń uczenia się,
  • rehabilitacji neuropsychologicznej,
  • terapii zaburzeń nastroju i innych.