Wracając do tematu diagnozy – dziś kilka słów o ADHD, zaburzeniach opozycyjno-buntowniczych, zaburzeniach zachowania.

Wokół tematu nadpobudliwości psychoruchowej pojawiło się wiele mitów. Zdania są podzielone – dyskusja toczy się wokół tego u kogo i czy w ogóle można ADHD i zaburzenia współwystępujące zdiagnozować.

Tak jak już wcześniej wspominaliśmy rolą diagnosty jest posługiwanie się profesjonalnym, uznanym narzędziem do diagnozy, które jasno określa co jest, a co problemem nie jest.

W Centrum Relacja dysponujemy nowym w Polsce, a uznanym na świecie narzędziem do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących – jest nim CONNERS 3®. Zestaw kwestionariuszy posiada normy dla odpowiednich grup wiekowych osób badanych. CONNERS 3® jest rzetelnym narzędziem o wysokiej wartości merytorycznej i potwierdzonej trafności. Nie daje przestrzeni na diagnozę bez uzasadnienia (mówiąc kolokwialnie „nad wyrost” – co często zarzuca się diagnostom ADHD i zaburzeń współwystępujących).

Badanie adresowane jest do dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia, może być przeprowadzone wyłącznie przez psychologa. W praktyce w procesie diagnozy uwzględnia się konsultację z lekarzem psychiatrą.

Zestaw kwestionariuszy umożliwia diagnozę dziecka w różnych obszarach jego funkcjonowania, pozwala na dokonanie analizy profilowej i sprecyzowanie problemu dziecka. Badanie może przysłużyć się dopasowaniu terapii zgodnie z potrzebami pacjenta.

Warto wspomnieć, iż w przypadku opisywanych problemów niezbędna jest psychoterapia dziecka lub nastolatka. W Centrum Relacja prowadzona jest psychoterapia dzieci i młodzieży w podejściu psychodynamicznym.

Zapraszamy do skorzystania z proponowanych przez nas form pomocy!