O gabinecie

W ramach Gabinetu Psychologiczno-Psychoterapeutycznego „Relacja” realizowane są następujące formy pomocy:

  • Psychoterapia indywidualna dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
  • Diagnostyka psychologiczna i neuropsychologiczna
  • Terapia neuropsychologiczna
  • Socjoterapia, Trening Umiejętności Społecznych
  • Warsztaty, szkolenia
  • Inne formy pomocy – zgodne z kompetencjami członów zespołu.

Poznaj
Nasz zespół

Nasza oferta

Psychoterapia

Porada
i konsultacja psychologiczna

Diagnoza
psychologiczna

Terapia
psychologiczna
dziecka

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

Metoda Tomatisa® – trening słuchowy

Socjoterapia

Trening Umiejętności Społecznych

Warsztaty
i szkolenia

Terapia
logopedyczna

Psychodietetyka

Wsparcie
on-line

Zapoznaj się z naszym cennikiem