Karolina Drelich

– psycholog, psychoterapeuta

– tel. 600037776

– właściciel Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Psychoterapii RELACJA

Ukończyłam psychologię o spec. psychologia kliniczna. Ponadto jestem absolwentką pedagogiki, socjologii ogólnej oraz doradztwa psychospołecznego. W Krakowskim Centrum Psychodynamicznym ukończyłam szkolenie z zakresu socjoterapii oraz rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Korzystam ze wsparcia superwizorów z PTPD. Nadal rozwijam swoje kompetencje poprzez udział w licznych warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Posiadam przygotowanie do pracy indywidualnej jak i grupowej. W pracy psychoterapeutycznej identyfikuję się z podejściem psychodynamicznym.

Ponadto prowadzę konsultacje psychologiczne dotyczące problemów rozwojowych i wychowawczych. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami w rozwoju. W swojej pracy wykorzystuję tradycyjne metody terapii jak i posiłkuje się innowacyjnymi rozwiązaniami takimi jak metoda Tomatisa, Biofeedback, myGaze Eyetracking ® (okulografia). Dysponuję najnowszymi standaryzowanymi narzędziami do diagnozy, będącymi gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego.

Doświadczenie kliniczne zdobyłam podczas stażu na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieżą uzyskałam w placówkach oświatowych, świetlicy środowiskowej. Prowadziłam zajęcia socjoterapeutyczne dla młodocianych sprawców przestępstw w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Pracowałam z osobami dorosłymi, przewlekle chorymi somatycznie w Domu Pomocy Społecznej „DKiPZS” w Szczecinie. Współpracowałam ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte”. Należałam do zespołu psychologów i psychoterapeutów Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego, w którym zajmowałam się poradnictwem psychologicznym dla osób dorosłych i psychoterapią indywidualną. Pracowałam jako psycholog w Tęczowym Przedszkolu i Centrum Psychologiczno-Terapeutycznym Synergia. W ramach własnej działalności prowadziłam autorskie szkolenia z zakresu psychologii oraz tzw. kompetencji miękkich. Aktualnie współpracuję z Niepubliczną Integracyjną Szkołą Podstawową „Szkoła z Pasją”, Szczecińskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Ośrodkiem Terapii Dysleksji.

W swojej pracy kieruję się zasadami kodeksu etycznego zawodu psychologa i psychoterapeuty.