Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Oddział Terenowy nr 23

https://www.ptd.edu.pl/

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ośrodek Terapii Dysleksji w Szczecinie