Centrum Relacja współpracuje ze Szczecińskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Oddział Terenowy nr 23. Współpraca polega na współorganizowaniu przedsięwzięć z zakresu profilaktyki trudności szkolnych, przygotowaniu szkoleń dla pracowników oświaty.

https://www.ptd.edu.pl/

Współpraca CPP-PiP Relacja z Niepubliczną Szkołą Podstawową „Szkoła z Pasją” polega na zapewnieniu opieki psychologicznej. Psycholog z naszego centrum prowadzi konsultacje dla rodziców, warsztaty i szkolenia dla rady pedagogicznej. Udziela wsparcia merytorycznego. Uczniowie korzystają z indywidualnej terapii psychologicznej oraz z Treningu Umiejętności Społecznych.

http://www.szkolazpasja.szczecin.pl/

We współpracy z Centrum Rozwoju Dziecka „Synergia” prowadzimy konsultacje dla rodziców, diagnozę dzieci, terapię Biofeedback i trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa.