Centrum Relacja współpracuje ze Szczecińskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Oddział Terenowy nr 23. Współpraca polega na współorganizowaniu przedsięwzięć z zakresu profilaktyki trudności szkolnych, przygotowaniu szkoleń dla pracowników oświaty.

https://www.ptd.edu.pl/

 

Współpraca CPP-PiP Relacja z Niepubliczną Szkołą Podstawową „Szkoła z Pasją” polega na zapewnieniu opieki psychologicznej. Psycholog z naszego centrum prowadzi konsultacje dla rodziców, warsztaty i szkolenia dla rady pedagogicznej. Udziela wsparcia merytorycznego. Uczniowie korzystają z indywidualnej terapii psychologicznej oraz z Treningu Umiejętności Społecznych.

http://www.szkolazpasja.szczecin.pl/

Psychoterapeuci z Centrum Relacja poddają swoją pracę regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Psychoterapii jest placówką licencjonowaną przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. (TDSA) – wyłącznego właściciela Metody Tomatisa®. Naszą firmę możecie Państwo odnaleźć w wyszukiwarce zamieszczonej na stronie internetowej: https://www.tomatis.com/pl