Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe nastawione na rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Program TUS poszerza wiedzę o umiejętnościach społecznych. Ponadto zajęcia mają za zadanie wzmacniać samoocenę i zasoby psychiczne dziecka.

Po Treningu Umiejętności Społecznych dziecko:

 • potrafi zawierać nowe znajomości
 • zna podstawowe normy postępowania i zasady współżycia w grupie społecznej
 • aktywnie i biernie słucha innych
 • zadaje pytania i udziela odpowiedzi
 • potrafi odmawiać, wie kiedy powinien wykonywać polecenia
 • inicjuje rozmowę
 • uczestniczy w dyskusji, stara się ją prowadzić lub podtrzymać
 • adekwatnie reaguje na krytykę i wyraża krytykę
 • rozpoznaje emocje
 • umiejętnie wyraża emocje, radzi sobie w sytuacjach typowych i nietypowych, wywołujących trudne emocje
 • zna nowe sposoby rozwiązywania napięć i konfliktów
 • aktywnie uczestniczy w grupie społecznej, przystosowuje się do pracy w niej
 • rozwija kreatywność, samoocenę, zaufanie do własnych sił.

 

Aktualnie na terenie Centrum Relacja prowadzimy grupę dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy I-III). Można zapytać o możliwość dołączenia do grupy. Zajęcia odbywają się w czwartki o 17.00. Koszt udziału wynosi 160 zł za miesiąc.

 

 

Nabór do nowych grup na rok szkolny 2019/2020:

 

Miejsce i organizacja zajęć: zajęcia będą odbywać się w każdą środę  w Centrum Relacja przy Al. Jana Pawła 42 w Szczecinie (II piętro, domofon 20), czas trwania 45 min

 

Koszt zajęć TUS: 160 zł/miesiąc

Koszt konsultacji przed rozpoczęciem zajęć: 100 zł

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmujemy drogą email: relacjaszczecin@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć następujące informację:

„Imię i nazwisko dziecka:

Data Urodzenia:

Szkoła/przedszkole:

Powód zgłoszenia, krótki opis dziecka:

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:

Telefon do rodziców/opiekunów prawnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w treści email przez Centrum Relacja.”

 

Warunki rekrutacji: zgłoszenie e-mail, następnie zajęcia TUS poprzedzone są konsultacją z psychologiem i pedagogiem. Termin ustalany jest indywidualnie – zadzwonimy do Państwa po otrzymaniu zgłoszenia. Po konsultacji zespół prowadzący informuje o rezultacie rekrutacji i przyjęciu do odpowiedniej grupy TUS.

 

Dlaczego mamy takie wymagania? Otóż zależy nam, żeby grupa rzeczywiście spełniała swoją funkcję i stwarzała warunki do rozwijania kompetencji dzieci oraz pracy nad zachowaniami wymagającymi korekty. Zależy nam na obecności dzieci i regularnej pracy – dzięki temu będziemy mieć szansę realnie pomagać. W zamian oferujemy pomoc i wsparcie wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. W Centrum Relacja każdą grupę prowadzą 2 osoby – psycholog i pedagog po szkoleniu z TUS lub z kwalifikacjami do prowadzenia socjoterapii.

 

 

1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci młodszych

 

Grupa wiekowa: 4,5 – 6 lat

Cele zajęć:

– potrafi zawierać nowe znajomości

– zna podstawowe normy postępowania i zasady współżycia w grupie społecznej

– aktywnie i biernie słucha innych

– zadaje pytania i udziela odpowiedzi

– adekwatnie reaguje na krytykę i wyraża krytykę

–  rozpoznaje emocje

– umiejętnie wyraża emocje, ma wiedzę, jak radzić sobie w sytuacjach typowych i nietypowych, wywołujących trudne emocje

–   zna nowe sposoby rozwiązywania napięć i konfliktów

–  aktywnie uczestniczy w grupie społecznej, przystosowuje się do pracy w niej

–  rozwija kreatywność, samoocenę, zaufanie do własnych sił.

Opis zajęć: Zajęcia grupowe dla dzieci 4,5-6- letnich ukierunkowane na rozwój emocjonalny i społeczny. Służą nabywaniu nowych kompetencji w celu lepszego radzenia sobie w środowisku przedszkolnym lub szkolnym.

Dla kogo? Jeśli dziecko:

– nie radzi sobie z porażką, ma małe poczucie własnej wartości,

– ma problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej,

– nie potrafi rozwiązywać konfliktów,

– przejawia zachowania trudne,

– nie wypełnia poleceń, ma trudności z dostosowaniem się,

– jest wycofane, niechętnie nawiązuje kontakty społeczne;

– nie wierzy we własne możliwości;

– nie radzi sobie z emocjami – ma trudności w ich rozpoznawaniu i wyrażaniu;

Co nas wyróżnia?

 • Zajęcia prowadzone są przez pedagoga i psychologa, co zapewnia wsparcie w każdym obszarze rozwoju dziecka;
 • Zajęcia odbywają się w małych grupach, co umożliwia zaoferowanie indywidualnej pomocy i wsparcia każdemu z dzieci;
 • Grupa stwarza okazję do nabywania nowych kompetencji emocjonalnych i społecznych pod okiem specjalistów;
 • Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami, tak aby zwiększać motywację dzieci do udziału;
 • Zajęcia zawierają elementy: stymulacji polisensorycznej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, treningu umiejętności społecznych, pedagogiki zabawy, bajkoterapii.

Miejsce i organizacja zajęć: 45 min

 

 

 

 

 2. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci młodszych

 

Grupa wiekowa: 6 – 8 lat

Cele zajęć:

– potrafi zawierać nowe znajomości

– zna podstawowe normy postępowania i zasady współżycia w grupie społecznej

– aktywnie i biernie słucha innych

– zadaje pytania i udziela odpowiedzi

– adekwatnie reaguje na krytykę i wyraża krytykę

–  rozpoznaje emocje

– umiejętnie wyraża emocje, ma wiedzę, jak radzić sobie w sytuacjach typowych i nietypowych, wywołujących trudne emocje

–   zna nowe sposoby rozwiązywania napięć i konfliktów

–  aktywnie uczestniczy w grupie społecznej, przystosowuje się do pracy w niej

–  rozwija kreatywność, samoocenę, zaufanie do własnych sił.

Opis zajęć: Zajęcia grupowe dla dzieci 6-8-letnich ukierunkowane na rozwój emocjonalny i społeczny. Służą nabywaniu nowych kompetencji w celu lepszego radzenia sobie w środowisku przedszkolnym i/lub szkolnym.

Dla kogo? Jeśli dziecko:

– nie radzi sobie z porażką, ma małe poczucie własnej wartości,

– ma problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej,

– nie potrafi rozwiązywać konfliktów,

– przejawia zachowania trudne,

– nie wypełnia poleceń, ma trudności z dostosowaniem się,

– jest wycofane, niechętnie nawiązuje kontakty społeczne;

– nie radzi sobie z emocjami – ma trudności w ich rozpoznawaniu i wyrażaniu;

Co nas wyróżnia?

 • Zajęcia prowadzone są przez pedagoga i psychologa, co zapewnia wsparcie w każdym obszarze rozwoju dziecka;
 • Zajęcia odbywają się w małych grupach, co umożliwia zaoferowanie indywidualnej pomocy i wsparcia każdemu z dzieci;
 • Grupa stwarza okazję do nabywania nowych kompetencji emocjonalnych i społecznych pod okiem specjalistów;
 • Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami, tak aby zwiększać motywację dzieci do udziału;
 • Zajęcia zawierają elementy: stymulacji polisensorycznej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, treningu umiejętności społecznych, pedagogiki zabawy, bajkoterapii.

Miejsce i organizacja zajęć: 45 min

 

3. Zajęcia przygotowujące do klasy 1

 

Grupa wiekowa: 5- i 6-latki (dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne)

Cele zajęć: przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie 1, a szczególnie:

– poprawa koncentracji uwagi;

– doskonalenie motoryki małej –  w tym ćwiczenia przygotowujące do pisania (chwyt narzędzie pisarskiego, ruchy precyzyjne rąk, stosowanie odpowiedniego nacisku i pozycji ciała);

– wdrażanie do pracy stolikowej i samodzielnej pracy nad zadaniami;

– ćwiczenie procesów myślenia i pamięci;

– rozwijanie umiejętności i wiedzy przewidzianych podstawą programową przygotowania przedszkolnego (w tym ćwiczenie analizy i syntezy głoskowej i sylabowej, umiejętności matematycznych, poszerzanie wiedzy na temat środowiska społeczno-przyrodniczego);

– wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego;

Opis zajęć: Zajęcia grupowe dla dzieci uczęszczających do „zerówek” przygotowujące do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Ukierunkowane na wspieranie rozwoju dzieci w tym wieku, rozwiązywanie trudności w zakresie koncentracji uwagi, motoryki małej, utrwalające podstawową wiedzę i umiejętności wymagane podstawą programową. Prowadzone przez psychologa i pedagoga, co zapewnia nie tylko rozwój sfery edukacyjnej, ale także emocjonalnej i społecznej.

Dla kogo? Jeśli dziecko:

– jest w „zerówce” i ma być lepiej przygotowane do podjęcia nauki w  klasie 1;

– ma trudności, aby „usiedzieć” w miejscu, łatwo się rozprasza, rzadko doprowadza czynności do końca,

– pracuje niechętnie lub przez krótki czas.

– nieprawidłowo trzyma ołówek, ma trudności z pisaniem i rysowaniem, zbyt mocno lub zbyt lekko przyciska kredkę,

– szybko zapomina, czego się nauczyło,

– ma problemy z głoskowaniem, dzieleniem na sylaby, rozpoznawaniem liter,

– nie odróżnia prawej i lewej strony,

– ma trudności w liczeniu,

– nie radzi sobie z porażką, ma małe poczucie własnej wartości,

– ma problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej,

– przejawia uzdolnienia i zainteresowania w danym obszarze.

Co nas wyróżnia?

 • Zajęcia prowadzone są przez pedagoga i psychologa, co zapewnia wsparcie w każdym obszarze rozwoju dziecka;
 • Zajęcia odbywają się w małych grupach, co umożliwia zaoferowanieindywidualnej pomocy i wsparcia każdemu z dzieci;
 • Zajęcia ukierunkowane są zarówno na rozwój uzdolnień i zainteresowań, jak i na pomoc w obszarach, w których dziecko ma trudności;
 • Grupa stwarza okazję do nabywania nowych kompetencji emocjonalnych i społecznych pod okiem specjalistów;
 • Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami, tak aby zwiększać motywację dzieci do udziału;
 • Zajęcia zawierają elementy: stymulacji polisensorycznej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapii logopedycznej, treningu umiejętności społecznych, terapii ręki, Metody Dobrego Startu, metody werbo-tonalnej, terapii pedagogicznej, pedagogiki zabawy, bajkoterapii.

Miejsce i organizacja zajęć:45 min