Terapia psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

  • Psychologiczną terapię funkcji poznawczych (metody tradycyjne),
  • Terapię pedagogiczną, ręki, wzroku lub słuchu (metody tradycyjne),
  • Pedagogiczną terapię zaburzeń w rozwoju,
  • Terapię dysleksji i trudności szkolnych,
  • Terapię z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury neuroterapeutycznej – Biofeedback®,
  • Terapię oka z zastosowaniem myGaze Eyetracking ® (okulografia),
  • Trening słuchowy Metodą Tomatisa ®

Terapia jest prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów: terapeutów pedagogicznych, pedagogów specjalnych neuroterapeutów lub psychologa.