Terapia pedagogiczna to szereg oddziaływań nastawionych na poprawę zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Metoda jest adresowana do uczniów mających problemy w nauce, deficyty funkcjonalne przekładające się na obniżone możliwości rozwijania umiejętności szkolnych, diagnozę, która wymaga oddziaływań pedagogicznych jako metody wiodącej lub wspomagającej, np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, deficyt uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia o podłożu neurologicznym itp. Terapia jest prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów – pedagoga lub psychologa z przygotowaniem z zakresu rewalidacji i/lub diagnozy oraz terapii pedagogicznej (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zgodnie z wymaganiami MEN).

Terapia pedagogiczna obejmuje:

  • Rewalidację – pedagogiczną terapię zaburzeń w rozwoju,
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • Terapię  ręki, wzroku lub słuchu,
  • Terapia procesów poznawczych.