Socjoterapia ma na celu poprawę jakości funkcjonowania w grupie i relacjach społecznych. Jest adresowana zarówno do osób przejawiających trudności w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego jaki do osób ze zdiagnozowanymi problemami natury psychicznej. Dobór grupy zachodzi „celowo” – oznacza to, iż w każdej grupie są osoby o zbliżonym profilu problemów.

Program:

Program zajęć socjoterapeutycznych jest dostosowywany do profilu grupy i potrzeb jej członków. Może dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

 • Integracja grupy
 • Tolerancja
 • Komunikacja
 • Emocje i uczucia
 • Radzenie sobie z lękiem i stresem
 • Asertywność
 • Przeciwdziałanie agresji, przemocy
 • Konflikty i mediacje
 • Motywacja do nauki
 • Poczucie własnej wartości
 • Kim będę, gdy dorosnę
 • Działania profilaktyczne

Aktualnie prowadzimy nabór do następujących, grup socjoterapeutycznych:

 • młodzieżowa grupa dla nastolatków ze szkół średnich o obniżonym poczuciu własnej wartości, doświadczających lęku w sytuacjach społecznych,
 • grupa dla uczniów klas 4-5 SP o obniżonym poczuciu własnej wartości, doświadczających lęku w sytuacjach społecznych.

Planowany termin zajęć – II semestr roku szkolnego 2018/2019 poniedziałek

 • 16.00-17.00 grupa 4-5;
 • 17.30 – 19.00 grupa młodzieżowa.
 • Koszt udziału jednej osoby wynosi 150 zł miesięcznie (bez względu na ilość odbytych spotkań; ma to na celu mobilizować do systematycznego udziału w grupie – tylko w takiej sytuacji praca socjoterapeutyczna ma sens). 

Grupę poprowadzi psychoterapeuta i socjoterapeuta psychodynamiczny, po Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.