MyGaze Eyetracking ® to nowoczesna metoda wykorzystująca okulografię do terapii pacjentów. Kształtuje i rehabilituje  funkcje uwagi i spostrzegania wzrokowego. Metoda znalazła zastosowanie w rehabilitacji funkcji poznawczych, treningu postrzegania i przetwarzania informacji wzrokowej, treningu fiksacji wzrokowej oraz komunikacji.

 

Pracę z Eyetracking rozpoczyna się od diagnozy patologii ruchów oczu, które często współwystępują z innymi chorobami. Pacjent poddaje się badaniu podczas którego ocenia się zdolności uwagi wzrokowej, śledzenia i fiksacji wzroku. Obserwuje się gdzie podąża wzrok, czy jego ruchy oczy (tzw. skakady) są płynne i powolne, czy też krótkie i szarpane.  Ocenia się, czy pacjent potrafi objąć wzrokiem ekran monitora, czy też jest w stanie poruszać się tylko w wybranym obszarze. Następnie planuje się terapię dostosowaną do konkretnych potrzeb pacjenta.

 

Eye Tracking może stanowić solidne wsparcie terapeutyczne przy następujących problemach:

  • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
  • ADHD,
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • stwardnienie zanikowe boczne i rozsiane,
  • porażenie mózgowe,
  • niepełnosprawność ruchowa i intelektualna,
  • zaburzenia językowe, komunikacyjne,
  • przy neuroterapii po udarach, urazach,  zaniku mięśni, uszkodzeniach rdzenia.

Jak wygląda trening z wykorzystaniem Eye Trackera?