Trening słuchowy Metodą Tomatisa ® to innowacyjna forma pomocy przeznaczona do terapii dzieci
i osób dorosłych dotkniętych następującymi problemami: ADHD, autyzm, syndrom Asperger’a, syndrom Rett’a, opóźnienia rozwojowe, trudności nauce, komunikacji, podwyższonym poziomem lęku i stresu. Po treningu słuchowym następuje poprawa funkcjonowania, następuje podniesienie poziomu energii, zmniejsza się lękliwość, poprawia się jakość myślenia, uwagi, pacjenci lepiej radzą sobie z sytuacjami życia codziennego.