Biofeedback®, inaczej biologiczne sprzężenie zwrotne – to profesjonalny trening mózgu dzięki któremu pacjent w sposób świadomy uczy się reakcji własnego mózgu i zmienia wzorce wytwarzanych fal tak by mózg pracował korzystniej i wydajniej dla pacjenta.