Nazwa Centrum  ma związek z założeniem, że podczas każdego procesu pomocy najistotniejsza zawsze jest „relacja”. Z uwagi na różnorodne potrzeby człowieka, chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym można uzyskać kompleksowe wsparcie. Zakładamy, iż praca w zespole interdyscyplinarnym stwarza okazję do wymiany doświadczeń, daje możliwość poszukiwania najlepszej formy pomocy osobom zgłaszającym się do Centrum.

Klienci Centrum Relacja mogą korzystać z:

  • Gabinetu psychoterapii indywidualnej i grupowej dostosowanego zarówno do potrzeb osób dorosłych jak i dzieci.
  • Pracowni diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, wyposażonej w najnowsze narzędzia diagnostyczne, gwarantujące diagnozę na najwyższym poziomie (Skala Stanford-Binet SB5, CDI 2 do diagnozy depresji, Coners 3 do diagnozy ADHD, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, Dysleksja 3, Dysleksja 5, ASRS do diagnozy autyzmu).
  • Gabinetu terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej: adresowanego głównie do osób z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym, poznawczym, z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy, uczniów mierzących się z trudnościami szkolnymi, neurologicznymi i z zaburzeniami w rozwoju.
  • Pracowni neuroterapii i neurorehabilitacji wykorzystującej najnowsze innowacyjne technologie terapii takie jak metoda Tomatisa, Biofeedback czy też Eyetracking (okulografia).