Podczas tworzenia Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Relacja powstała koncepcja miejsca, które stwarza możliwość kompleksowego wsparcia.

Klienci Centrum Relacja mogą korzystać z:

  • Gabinetu psychoterapii psychodynamicznej dostosowanego zarówno do potrzeb osób dorosłych jak i dzieci.
  • Laboratorium diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, wyposażonego w najnowsze narzędzia diagnostyczne, gwarantujące diagnozę na najwyższym poziomie.
  • Pracowni terapii psychologiczno – pedagogicznej: adresowanej głównie do osób z trudnościami w funkcjonowaniu poznawczym i uczniów mierzących się z trudnościami szkolnymi, neurologicznymi i z zaburzeniami w rozwoju.
  • Pracowni neuroterapii i neurorehabilitacji wykorzystującej najnowsze innowacyjne technologie terapii takie jak metoda Tomatisa, Biofeedback czy też Eyetracking (okulografia).