CENNIK USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH
Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Psychoterapii „RELACJA”

1. Diagnoza psychologiczna 120 zł/h
2. Wystawienie i omówienie opinii 100 zł
3. Porada psychologiczna 60 zł/30 minut
100 zł/50 minut
4. Konsultacje psychologiczne 60 zł/30 minut
100 zł/50 minut
5. Psychoterapia 100 zł/50 minut
6. Terapia funkcji poznawczych 90 zł/45 minut
7. Terapia pedagogiczna 80 zł/45 minut
8. Biofeedback® 50 zł/30 minut
90 zł/45 minut
10. Trening oka i uwagi wzrokowej myGaze Eyetracking® 50 zł/30 minut
11. Diagnoza kwalifikacyjna – trening uwagi słuchowej 100 zł
12. Diagnoza kontrolna – trening uwagi słuchowej 50 zł
13. Trening Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa® 1500 zł/os. I etap tj. 30 h
750 zł/os. II etap tj. 15 h trening w parze lub w trójce
90 zł / 1,5h trening indywidualny
14. Socjoterapia 50 zł za osobę/ 1 h
15. Warsztaty i szkolenia Cena uzależniona od czasu trwania i ilości uczestników, ustalana indywidualnie
16. Usługi dla firm i instytucji w ramach umów cywilnoprawnych i realizacji projektów: konsultacje specjalistyczne i poradnictwo psychologiczne Pakiet 10 h miesięcznie –
800zł.
Powyżej 10 h miesięcznie ceny ustalane są indywidualnie
17. Terapia specjalistyczna na terenie placówki współpracującej Ceny ustalane indywidualnie