O centrum

W ramach Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
i Psychoterapii „Relacja” funkcjonują następujące pracownie
adresowanych do szerokiego grona odbiorców:

  • Gabinet psychoterapii psychodynamicznej
  • Laboratorium diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,
  • Pracownia terapii psychologiczno – pedagogicznej,
  • Pracownia neuroterapii i neurorehabilitacji.

Poznaj
Nasz zespół

Nasza oferta

Psychoterapia

Porada
i konsultacja

Diagnoza

Terapia
psychologiczno –
pedagogiczna
dziecka

Metoda Tomatisa®

– trening słuchowy

myGaze
Eyetracking ®
– terapia oka

Biofeedback ®

Warsztaty
i szkolenia

Logopedia

Psychodietetyka

Socjoterapia

Zapoznaj się z naszym cennikiem