O centrum

W ramach Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
i Psychoterapii „Relacja” funkcjonują następujące pracownie
adresowanych do szerokiego grona odbiorców:

  • Gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej,
  • Pracownia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,
  • Gabinet terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
  • Pracownia neuroterapii i neurorehabilitacji.

Poznaj
Nasz zespół

Nasza oferta

Psychoterapia

Porada
i konsultacja

Diagnoza

Terapia
psychologiczna
dziecka

Terapia
pedagogiczna
dziecka

Metoda Tomatisa® – trening słuchowy

myGaze
Eyetracking ®
– terapia oka

Biofeedback ®

Warsztaty
i szkolenia

Logopedia

Psychodietetyka

Socjoterapia

Zapoznaj się z naszym cennikiem